Các dạng câu hỏi thường gặp nhất trong ILETS Speaking

Trong phần thi Speaking, giám khảo sẽ đánh giá khả năng diễn đạt ý kiến và truyền tải thông tin của thí sinh đồng thời kiểm tra khả năng nói dài và sử dụng ngôn ngữ phù hợp về chủ đề được đưa ra. Đây được đánh giá là một trong những phần khó đạt điểm tối đa nhất trong tổng quan bài thi IELTS, tuy nhiên nếu nắm chắc dạng đề, vốn từ và ngữ pháp thành thạo, phong phú bạn chắc chắn sẽ đạt được điểm cao trong phần này, Cùng JSLink tìm hiểu tổng quan về IELTS Speaking nhé!

1. Cấu trúc bài thi Speaking

Bài thi Speaking bao gồm ba phần

Part 1:

Interview – Dạng phỏng vấn

General topics about your life – Các câu hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày của bạn

Không có thời gian chuẩn bị trước khi trả lời

Thời lượng từ 4-5 phút

Giám khảo sẽ giới thiệu và sẽ yêu cầu các   bạn giới thiệu mình và xác nhận danh tính. Sau đó, giám khảo sẽ hỏi về các chủđề quen thuộc trong cuộc sống gia đình, bạn bè, việc làm, sở thích,…

VD:

Do you work or study?

Where do you live?

What’s your major?

What do you do in your free time?

Part 2:

Speech/Monologue – Dạng độc thoại

Các bạn sẽ được nhận 1 topic card (tờ đề bài) kèm theo các key points (ý chính) đề bài gợi ý bao gồm trong bài nói

Các key points tương ứng với các câu hỏi Wh-

Thời lượng: 1 phút chuẩn bị, 1-2 phút nói

Thí sinh được trao một mẩu giấy và cây bút và yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể trong vòng tối đa 2 phút. Trước khi nói các bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị trước, sau đó giám khảo sẽ hỏi thêm 1 số câu hỏi về chủ đề này và kết thúc chuyển sang Part 3.

VD:

Describe a good decision you made recently.

You should say:

what the decision was

when you made the decision

how you made the decision

and explain why you think it was a good decision.

Part 3:

Discussion – Dạng thảo luận

Further questions about the topic in part 2 – Bạn sẽ được hỏi thêm một số câu hỏi có thể liên quan đến chủ đề phần 2 hoặc không? Bạn cần phải thảo luận nhiều hơn với giám khảo để có thể gây ấn tượng tốt.

Không có thời gian chuẩn bị trước khi trả lời

Thời lượng: 4-5 phút.

VD:

Nếu ở part 2, các bạn gặp đề “Describe a good decision you made recently”, trong part 3, các bạn có thể được hỏi những câu hỏi liên quan như sau:

Do you think that parents should make important decisions for their children?

What skills are necessary when making decisions?

How can people improve their decision-making skills?

2. Các dạng câu hỏi trong IELTS Speaking

Wh- questions:

Các câu hỏi bắt đầu bằng What, Who, When, Where, Why, How, Which, Whose

VD:

What do you study?

Why did you choose that major?

Where do you live?

How do most people in your country keep fit?

Trả lời Wh- questions trong Part 1 & 3:

Format chung: Information (thông tin trực tiếp trả lời cho câu hỏi) → Explanation and/or examples (giải thích và/hoặc ví dụ)

Câu trả lời mẫu:

What is your job?

→ I work as a Communication officer at a company in Hanoi (information). I create content to promote the company’s brand and services (explanation).

How do you spend your weekends?

→ On the weekend, I often visit coffee shops or art galleries with my friends. It improves my mood and helps me relax after a hard-working week.

What kind of TV programs do you like?

→ I really enjoy watching / I’m very keen on American sitcoms. A lot of them are incredibly entertaining and stress-relieving. Some of my favorites are Friends, New Girl, and The 70s Show.

Yes/No questions:

VD:

Do you work or study?

Do you prefer to read newspapers or magazines?

Are you a tidy person?

Is shopping a popular activity in your country?

Trả lời Yes/No trong Part 1 & 3:

Format chung: Information (Yes/No/Ý kiến hoặc lựa chọn riêng) → Explanation and/or examples (giải thích và/hoặc ví dụ)

Câu trả lời mẫu:

Do you prefer to read newspapers or magazines?

→ I tend to read newspapers rather than magazines (information) because newspapers contain more diverse and reliable information than magazines (explanation)

Are clothes important to you?

→ Yes, clothes are a big part of my life. It’s important that I always dress well. Having a good sense of style boosts my confidence significantly.

3. Các chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking

Part 1

– Study
– Work
– Hometown/ Living place
– Home/ Accommodation
– Family
– Friends
– Clothes
– Gifts
– Daily routine
– Daily activities
– Food/ Cooking
– Going Out
– Hobbies
– Internet
– Leisure time
– Music
– Neighbours & Neighbourhood
– Newspapers
– Pets
– Reading
– Music
– Shopping
– Sport
– TV
– Transport/Travelling
– Weather
– Culture/Tradition

Part 2

Có rất nhiều chủ đề được đưa ra trong đề thi IELTS Speaking Part, tuy nhiên chúng đều thuộc một trong sáu chủ đề lớn dưới đây:

 1. Describe an object: miêu tả một đồ vật (món quà, đồ vật bạn từng sử dụng, v.v…)
  2. Describe a person: miêu tả người (một người bạn ngưỡng mộ, thành viên trong gia đình, v.v…)
  3. Describe an event: miêu tả một sự kiện (lễ hội, ngày kỉ niệm, v.v….)
  4. Describe an activity: miêu tả hoạt động (sở thích, v.v…)
  5. Describe a place: miêu tả một địa điểm (nơi bạn từng đến, địa điểm du lịch, v.v…)
  6. Describe your favourite: miêu tả sở thích (cuốn sách, bộ phim bạn yêu thích,…)

Part 3

Trong Part 3, giám khảo sẽ đưa ra những câu hỏi có liên quan với Part 2, vì thế chủ đề của Part 3 là giống với part 2. Tuy nhiên, chúng ta có bảy dạng câu hỏi thường gặp trong Part 3:

– Opinion – Nêu ý kiến của bạn về một vấn đề gì đó
– Evaluate – Suy nghĩ của bạn về một ý kiến nào đó
– Future – Theo bạn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai
– Cause and Effect – Nguyên nhân và tác động của một việc gì đó
– Hypothetical – Nói về những tình huống không có thật
– Compare and Contrast – So sánh, nói về sự giống nhau và khác nhau
– Past– Thực trạng trong quá khứ và đến ngày nay đã thay đổi như thế nào?

Hy vọng bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn nắm vững hơn Các dạng câu hỏi trong IELTS Speaking để ôn luyện thật tốt nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02258831361