load-page

Thuyen-vien

Trang chủ/Posts Tagged "Thuyen-vien"

“Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.” Theo đó, điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải, bao gồm: Điều kiện […]

Read more

Mục 1: Điều kiện cấp giấp chứng nhận tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải Điều 13. Quy định về tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên Tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên chỉ được hoạt động khi có Giấy chứng nhận tuyển dụng và cung ứng thuyền […]

Read more

Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải “Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền […]

Read more

“Công ty Cổ phần Đào tạo giáo dục quốc tế JSlink là đơn vị chuyên cung ứng và quản lý thuyền viên Việt Nam” JSLink được thành lập từ tháng 10 năm 2016 với sứ mệnh nâng cao chất lượng và kết nối nguồn nhân lực hàng hải Việt Nam với chủ tàu trong và […]

Read more

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu?