load-page

Study abroad in Japan

Home page/Posts Tagged "Du học Nhật Bản"

JSLink proud to be: Exclusive entrance unit of the SWISS IM&H-building administrator contempt and hotel services. Đơn vị độc quyền hỗ trợ công ty cổ phần DECO quốc tế trong việc xuất học sinh sang Nhật Bản học tập và làm việc,phối hợp với các nghiệp đoàn […]

Read more

"The Government has issued Decree 29/2017 / ND-CP on the basis of training conditions, organizing training and recruitment, cung ứng thuyền viên hàng hải.” Theo đó, condition training base, organizing training and recruitment, providing maritime seafarers, include: Điều kiện […]

Read more

Category 1: Điều kiện cấp giấp chứng nhận tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải Điều 13. Quy định về tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên Tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền viên chỉ được hoạt động khi có Giấy chứng nhận tuyển dụng và cung ứng thuyền […]

Read more

Regulations on the basis of training conditions, huấn luyện thuyền viên hàng hải “Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Government issued Decree Regulation on conditions for training facilities, maritime training seafarers; tổ chức tuyển dụng và cung ứng thuyền […]

Read more

“Công ty Cổ phần Đào tạo giáo dục quốc tế JSlink là đơn vị chuyên cung ứng và quản lý thuyền viên Việt Nam” JSLink được thành lập từ tháng 10 year 2016 với sứ mệnh nâng cao chất lượng và kết nối nguồn nhân lực hàng hải Việt Nam với chủ tàu trong và […]

Read more

LOG IN

Forgot password?