load-page

Student enrollment

Home page/Student enrollment

Swiss education seriously practical internship with model high wage, Students easily accumulated experience of international labor. To become a good leader, beyond the understanding of theoretical knowledge, you need seasoned […]

Read more

GENERAL INFORMATION English name: Swiss Institute of Management & Vietnamese Hospitality Name: Institute of Hotel Management Swiss IM&H Type: Private Number of campuses: Website: http://www.swissimh.ch/ INTRODUCTION Hotel Management Institute Swiss IM&H is a hotel management schools renowned Swiss top. […]

Read more

Năng lực đạt được Học viên sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo ngắn hạn sẽ đạt được: Kỹ năng phân tích và quản trị bản thân tương đương với kỹ năng của nhân viên trong ngành du lịchkhách sạn – nhà hàng. Ứng dụng lý thuyết vào thực hành qua các chuyến […]

Read more

English proficiency test for students registered to participate in international summer camp. Organization 1 education sessions for campers orientation before participating in the program. Free consultation related information program, Visa procedures in Switzerland Meetings […]

Read more

DUY NHẤT Thiết kế chương trình độc quyền tại học viện Swiss IM&H do JS link và PCamps tổ chức giúp các bạn học sinh trải nghiệm ngành nghề trong môi trường chuyên nghiệp và rèn luyện kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu. Experience breakthrough to understanding, experience […]

Read more

Test me Swiss (ETC) not a travel program or study alone, TMS is not a program to accumulate points or ordinary skill. TMH is the cumulative program EXPERIENCE. So the objective of TMS is to arouse, seeking and nurturing INSPIRE. For […]

Read more

LOG IN

Forgot password?