load-page

Student's life

Home page/Study Handbook/Student's life

In Switzerland there are many special laws against confusing that you should definitely mastered if had chosen this country as a place to live and study. 1. You may not urinate standing after 10 pm The law applies particularly for gentlemen. […]

Read more

Or 4 undergraduate years at Swiss Im&H, many students already enjoy a professional learning environment and experience the special life style at one of the country located in the heart of Europe. 1. Opportunity to travel to places […]

Read more

before age 15 it is an important time and very memorable. Đó là khi khả năng tiềm ẩn trong mỗi người được phát triển mạnh mẽ, chính vì vậy, việc chuẩn bị những hành trang thực vững chắc để có những bước đi thành công trong tương lai là điều hết sức […]

Read more

Previously thought-KS banking sector will do the job resides chảnh, but I forgot behind the other so-called Living River are both inferior to chain jobs. At school it was fun, What k also difficult, every school in the little room together ae grabbed ới […]

Read more

Hôm trước đọc cfs thấy bạn P bên trên có quả thời khóa biểu củ chuối chấm muối, thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ luôn hãm tài đồng nghiệp cần chôn nhanh không cho đẻ trứng ở chỗ mình đang thực tập. Đúng là dù ở đâu thì ruồi trâu vẫn bâu lấy […]

Read more

Month trial practice 7 of freshman boys 2 đầy nhiệt huyết xin vào 1 nhà hàng của ông chủ thích nói tiếng Đức hơn tiếng Anh. Những ngày đầu thực tập, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Điều đáng nói là sau tháng đầu, rồi tháng thứ 2 mình vẫn chưa […]

Read more

LOG IN

Forgot password?